.label-new.menu-item > a:after{content:"New";}.label-hot.menu-item > a:after{content:"Hot";}.label-sale.menu-item > a:after{content:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}

Bulong lục giác chìm đầu cầu inox (Bulong chỏm cầu inox)

Liên hệ để báo giá

.
.
.