.label-new.menu-item > a:after{content:"New";}.label-hot.menu-item > a:after{content:"Hot";}.label-sale.menu-item > a:after{content:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}

Vít tự khoan đầu bằng (Vít đuôi cá đầu bằng)

Liên hệ để báo giá

.
.
.